• Ostoskori
 • ADR-Handbok 2015-2017

  Ei varastossa
  35,20 € 32,00 €
  Nu finns ADR-Handboken 2015-2017 på svenska Den mycket populära ADR-handboken som Suomen Kuljetusturva Oy producerat i flera års tid utkommer nu även på svenska! Inom finländska farligt gods utbildning är denna handbok mest i bruk och boken används t.ex. i Polisyrkeshögskolans utbildningar. ADR-handboken har översatts till svenska av bransch- expert, utbildningschef Robert Nyman (PM, säkerhets-rådgivare).
  Yksityiskohdat

  32,00 € + 10 % mvs = 35,20 € 

  Nu finns ADR-Handboken 2015-2017 på svenska Den mycket populära ADR-handboken som Suomen Kuljetusturva Oy producerat i flera års tid utkommer nu även på svenska! Inom finländska farligt gods utbildning är denna handbok mest i bruk och boken används t.ex. i Polisyrkeshögskolans utbildningar. ADR-handboken har översatts till svenska av bransch- expert, utbildningschef Robert Nyman (PM, säkerhets-rådgivare).

  ADR-Handboken är avsedd som utbildningsmaterial i samband med ADR-körtillståndsutbildningen men den är även utmärkt som en praktisk handbok för alla som utför arbetsuppgifter inom farligt gods logistik. Boken innehåller information om alla de viktigaste farligt gods bestämmel-serna. Boken är utmärkt som studiematerial vid alla ADR-körtillståndsutbildningar och innehåller uppgifter om alla de viktigaste ADR-2015 ändringarna. De olika sakområdena presenteras på ett logiskt, klart och lättförståeligt sätt. Bokens utmärkta bildmaterial, tabeller och transportexempel gör det lätt att förstå alla väsentliga farligt gods regler. ADR-handboken är ett utmärkt arbetsredskap för avsändare, förare, speditörer, transportörer och godsmottagare samt alla övriga som behöver information om de bestämmelser som gäller vid vägtransport av farligt gods.